top of page
peace pills, 2022; watercolor and gouache on paper
yi01 copy.jpg
yi03.jpg
yi02.jpg
yi04.jpg
bottom of page